Facebook
Instagram
Copydan – Tekst og Node

Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler

Matematik i bevægelse tabeltræning 1

1- 2 Deltagere

Forberedelse 10-20 min.

Spil 40-60 min.

OM SPILLET

Tabeltræning 1

Du er nu klar til at give dine elever bevægelse i matematik. Det eneste du skal gøre er, at udskrive PDF-filen og sætte posterne op hvor du vil.

Det er muligt at hente posterne hvor eleverne skal bruge deres mobil og scanne en QR-kode. Derefter vil eleverne komme ind på hjemmesiden, hvor opgaven er beskrevet. Efterfølgende skal eleverne skrive deres svar på deres svarark. (Husk at eleverne skal have en QR-Scanner på deres mobil)

 

I denne aktivitet kommer dine elever til at arbejde med tabellerne.

Det er henvendt til de elever der lige er startet på tabellerne samt til de elever der oplever, at matematikken er i vanskeligheder i dette område.

 

 

 

Print:

Tryk på PDF-Filen.  Download og udskriv PDF-Filen.