Facebook
Instagram
Copydan – Tekst og Node

Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler

Matematik med garanti

Jeg giver 100% tilfredshedsgaranti eller pengene tilbage på alle mine oplæg, og det betyder, at hvis I indenfor de første 15. min. vurdere at mit foredrag, kursus eller workshop ikke lever op til jeres forventninger, skal I blot sige dette, og så smutter jeg hjem igen. Dog vil I skulle betale for transporten, som afregnes efter statens takster 3,56 kr./km

Jeg giver 100 % tilfredshedsgaranti eller pengene tilbage på alle mine foredrag, fordi 100 % tilfredshed giver 100 % tilfredse kunder.

Foredrag

I mine foredrag vil jeg fortælle jer om, hvordan jeg har kæmpet hele mit liv og ydet mit allerbedste i skolen, og hvilke konsekvenser det har haft for mig og stadig har, at jeg blev stemplet som en elev med matematikvanskeligheder. Jeg vil samtidig fortælle jer om tankerne bag ”Matematik i Vanskeligheder” og konceptet, og hvordan jeg har vendt utallige nederlag til succes.

Kursus

På mine kursus tager vi udgangspunkt i mine allerede eksisterende materialer, hvor jeg uddyber ideen og tankerne bag materialet/redskabet. Der er fokus på debat og spørgsmål, og I får lov til selv at afprøve de forskellige materialer. Alle deltagerne vil få allerede udarbejdet materiale digitalt med hjem, så I allerede dagen efter kan gå i gang med at bruge det i jeres undervisning.

Workshop

På mine workshops tager vi udgangspunkt i jeres hverdag. Der er fokus på debat, spørgsmål og vidensdeling i plenum om konkrete oplevelser fra hverdagen. Målet er at I selv aktivt kan udarbejde redskaber/materialer, så I i fremtiden kan hjælpe jeres elever med at løse de vanskeligheder matematikken måtte have.