Facebook
Instagram
Copydan – Tekst og Node

Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler

Matematik i bevægelse tabeltræning 1 opgave 1

OPGAVE 1

 

“I opgave 1 skal du arbejde med 2-tabellen.
Find dit svarark.
Udfylde de tomme cirkler til opgave 1 på svararket:
– Start med at skrive 2 i første cirkel, 4 i næste cirkel og 6 i tredje cirkel.
Fortsæt systemet ved at indsætte tallene fra 2 tabellen.

HINT: Du kan bare lægge 2 til.”

Tabeltræning 1 opgave 1