Facebook
Instagram
Copydan – Tekst og Node

Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler

Matematik i bevægelse tabeltræning 1 opgave 2

OPGAVE 2

 

“I opgave 2 skal du arbejde med 3-tabellen.
Find dit svarark.
Udfylde de tomme cirkler til opgave 2 på svararket:
– Start med at skrive 3 i første cirkel, 6 i næste cirkel og 9 i tredje cirkel.
Fortsæt systemet ved at indsætte tallene fra 3 tabellen.

HINT: Du kan bare lægge 3 til.”