Facebook
Instagram
Copydan – Tekst og Node

Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler

Matematik i bevægelse tabeltræning 1 opgave 3

OPGAVE 3

 

“I opgave 3 skal du arbejde med 4-tabellen.
Find dit svarark.
Udfylde de tomme cirkler til opgave 3 på svararket:
– Start med at skrive 4 i første cirkel, 8 i næste cirkel og 12 i tredje cirkel.
Fortsæt systemet ved at indsætte tallene fra 4 tabellen.

HINT: Du kan bare lægge 4 til.”