Facebook
Instagram
Copydan – Tekst og Node

Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler

Matematik i bevægelse tabeltræning 1 opgave 4

OPGAVE 4

 

“I opgave 4 skal du arbejde med 5-tabellen.
Find dit svarark.
Udfylde de tomme cirkler til opgave 4 på svararket:
– Start med at skrive 5 i første cirkel, 10 i næste cirkel og 15 i tredje cirkel.
Fortsæt systemet ved at indsætte tallene fra 5 tabellen.

HINT: Du kan bare lægge 5 til.”