Facebook
Instagram
Copydan – Tekst og Node

Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler

Matematik i bevægelse tabeltræning 1 opgave 5

OPGAVE 5

 

“I opgave 5 skal du arbejde med både 2- og 5-tabellen.
Find dit svarark.
Udfylde de tomme cirkler til opgave 5 på svararket:
– Start med tallet 4. Skriv tallet 4 i den første cirkel ud for 2-tabellen, da 4 tallet findes i 2-tabellen.
Fortsæt systemet ved at indsætte de rigtige tal i 2 tabellen og 5 tabellen.

HINT: Hvis tallet indgår i både 2- og 5-tabellen skal du skrive dem begge steder”