Facebook
Instagram
Copydan – Tekst og Node

Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler

Matematik i bevægelse tabeltræning 1 opgave 6

OPGAVE 6

 

“I opgave 6 skal du arbejde med både 3- og 4-tabellen.
Find dit svarark.
Udfylde de tomme cirkler til opgave 6 på svararket:
– Start med tallet 6. Skriv tallet 6 i den første cirkel ud for 3-tabellen, da tallet 6 findes i 3-tabellen.
Fortsæt systemet ved at indsætte de rigtige tal i 3 tabellen og 4 tabellen.

HINT: Hvis tallet indgår i både 3- og 4-tabellen skal du skrive dem begge steder”