Facebook
Instagram
Copydan – Tekst og Node

Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler

Matematik i bevægelse tabeltræning 1 opgave 8

OPGAVE 8

 

“I opgave 8 skal du arbejde med flere tabeller samtidig.
Find dit svarark.
Udfylde de tomme kasser til opgave 8 på svararket:
– Start med at skrive de tal der står i de grønne kasser.
– Derefter ganger du de to grønne tal, der rammer hver kasse.
– Start med 3 gange 6 = 18. Skriv tallet 18 i øverste blå kasse til venstre. (Den kasse som 3 og 6 rammer)

Fortsæt systemet ved at udregne alle gangestykkerne.

HINT: Det er kun de grønne tal der skal ganges med hinanden”.