Facebook
Instagram
Copydan – Tekst og Node

Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler

Videoguide nedtællingsur

”Nedtællingsur” er et rigtig godt redskab til dig og dine elever. Det giver et tydeligt overblik over, hvor lang tid dine elever har til en opgave. Det f.eks. være hvor lang tid der er tilbage af lektionen, men det kan også være hvor lang tid, eleverne har til en opgave.  Du kan med nedtællingsuret selv vælge hvor langt tid, eleverne skal have til en opgave, men du kan også hurtigt og nemt, vælge en af de forudindstillede nedtællinger.  Eleverne kan hele tiden følge med på tavlen hvor lang tid der er tilbage, men kan også se hvad klokkeslæt opgaven skal være løst.

Kom til “Nedtællingsuret” her