Facebook
Instagram
Copydan – Tekst og Node

Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler

Videoguide Ur

”Ur” er et rigtig godt redskab til dig og dine elever. Det giver et tydeligt overblik over hvad klokken er. Uret består af et analogt ur og et digitalt ur. Det digitale ur viser også med tekst hvad klokken er. Derved kan eleverne hele tiden se hvad klokken er. ”Ur” er også et rigtig godt redskab til de elever der skal træne og øve klokken.

Kom til “Ur” her